با استفاده از لینک‌های زیر می‌توانید، به نسخه‌های مختلف RSS سایت دسترسی داشته‌باشید:
نوع RSS آدرس RSS
RSS آخرین اخبار http://darehshahrnews.ir/rss
RSS صفحه اصلی http://darehshahrnews.ir/rss-homepage
نوع RSS آدرس RSS
RSS سرویس آدرس RSS
سیاست http://darehshahrnews.ir/rss/tp/1
جامعه http://darehshahrnews.ir/rss/tp/2
ورزشی http://darehshahrnews.ir/rss/tp/60
فرهنگ و هنر http://darehshahrnews.ir/rss/tp/3
دانش http://darehshahrnews.ir/rss/tp/57
بین‌الملل http://darehshahrnews.ir/rss/tp/20
اخبار شهرستانها http://darehshahrnews.ir/rss/tp/61
استان > ایلام http://darehshahrnews.ir/rss/tp/62
استان > ایوان http://darehshahrnews.ir/rss/tp/64
استان > آبدانان http://darehshahrnews.ir/rss/tp/63
استان > بدره http://darehshahrnews.ir/rss/tp/65
اخبار شهرستانها > چرداول http://darehshahrnews.ir/rss/tp/66